-در هنگام فاتحه خواندن حتماً بايد دعاي اللّهم اغفر للمؤمنين و المؤمنات و المسلمين و المسلمات را بگويند و بعد سوره حمد و توحيد را بخوانندّ آيا در غير اين صورت فاتحه خواندن درست نيست؟

(12752)
-نام پدر و مادر حضرت مريم چيست؟

(11167)
-پيامبري كه پدر داشت امّا مادر نداشت , چه كسي بود؟

(8467)
-خوش صداترين پيامبر چه نام داشته است؟

(4620)
-چرا خداوند به ابراهيم((عليه السلام)) لقب خليل الله را عطا كرد؟
(2443)
-چرا نام پيامبر قوم لوط، لوط بوده ، مگر نه اين كه نام انبياي الهي با مسمي بوده و كامل و زيبا؟توضيح دهيد معنا و مفهوم لوط چيست؟

(1498)
-بعضي مي گويند: حضرت ابراهيم در روز سيزده بدر كه مردم به بيرون شهر رفته بودند, بت هارا شكست و مي گويند: درست نيست در اين روز به بيرون شهر برويم ; آيا اين گفته درست است ؟

(1343)
-چرا حضرت داوود با اين كه از پيامبران اولوالعزم نبود، داراي كتاب زبور بوده است؟

(1147)
-علت حرام و گناه بودن غيبت چيست؟ چرا دين اسلام بر اين موضوع حساس ميباشد و به شدت از آن نهي ميكند؟

(950)
-آيا كتاب زبور داود به زبان فارسي موجود است ؟

(833)
-جدا نمودن آيين مقدس اسلام از سنتهاي باطل چگونه است؟
(0)
-آيين كامل چه آييني است؟ و چرا بعضي اديان نسبت به بعضي ديگر كاملترند؟
(0)
-آيا كساني كه به وجود آييني به نام اسلام پي برده اند ولي به آن معتقد نمي باشند، مستحق كيفرند؟
(0)
-مفهوم آزادي در اسلام چيست(0)
-اخباريين چه كساني اند؟
(0)
-1ـ چرا بين اديان الهي تفاوت وجوددارد درحالي كه خداوند تمام احكام را بر پيامبران نازل فرموده اند پس چرا تفاوت در نماز و روزه و ساير احكام وجود دارد؟(0)
-1ـ چرا به پيروان اديان الهي كافر مي گويند در حاليكه آنها نيز پيرو دين خداوند هستند ؟(0)
-2- چرا بعضي مردم مسيحي هستند ؟ با اين كه بيشتر جمعيت دنيا رامسلمانان تشكيل مي دهند ؟(0)
-آيا مسيحيان و يهوديان و ..... به بهشت مي ورند.؟ ( به نظر من اين با منطق جور در نمي آيد كه در اديان ديگر كسي مذهبي شناخته مي شود و به خاطر خدا كار نيك مي كند و به جهنم برود به خاطر اينكه دينش اسلام نبود )(0)
-پـيـغـمبر اسلام مي گويد : به آييني مبعوث شده ام كه عمل به آن براي همه سهل و آسان است اگر آسان بودن شريعت و آيين خوب است پس چرا در اقوام و مذاهب پيشين نبوده ؟(0)
-جدا نمودن آيين مقدس اسلام از سنتهاي باطل چگونه است؟
(0)
-آيين كامل چه آييني است؟ و چرا بعضي اديان نسبت به بعضي ديگر كاملترند؟
(0)
-آيا كساني كه به وجود آييني به نام اسلام پي برده اند ولي به آن معتقد نمي باشند، مستحق كيفرند؟
(0)
-مفهوم آزادي در اسلام چيست(0)
-اخباريين چه كساني اند؟
(0)
-1ـ چرا بين اديان الهي تفاوت وجوددارد درحالي كه خداوند تمام احكام را بر پيامبران نازل فرموده اند پس چرا تفاوت در نماز و روزه و ساير احكام وجود دارد؟(0)
-1ـ چرا به پيروان اديان الهي كافر مي گويند در حاليكه آنها نيز پيرو دين خداوند هستند ؟(0)
-2- چرا بعضي مردم مسيحي هستند ؟ با اين كه بيشتر جمعيت دنيا رامسلمانان تشكيل مي دهند ؟(0)
-آيا مسيحيان و يهوديان و ..... به بهشت مي ورند.؟ ( به نظر من اين با منطق جور در نمي آيد كه در اديان ديگر كسي مذهبي شناخته مي شود و به خاطر خدا كار نيك مي كند و به جهنم برود به خاطر اينكه دينش اسلام نبود )(0)
-پـيـغـمبر اسلام مي گويد : به آييني مبعوث شده ام كه عمل به آن براي همه سهل و آسان است اگر آسان بودن شريعت و آيين خوب است پس چرا در اقوام و مذاهب پيشين نبوده ؟(0)

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:26099 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:0

عده اي از يهوديان براي رهائي از حمله رومي ها به قدس به حرّة غربي طائف مهاجرت و در آنجا ساكن شدند (قبل از بعثت پيامبر) به هنگام نزاع با خضرجيان به آنان ميگفتند پيامبري ظهور مي كند كه ما به او مي پيونديم و شما را از بين مي بريم. چرا پس از دعوت پيامبر هيچ يك از آنان اسلام را نپذيرفتند؟ با وجود اينكه خود توسط تورات از اين مسئله آگاهي و تأكيد نيز داشتند. آيا چنين مصادقي را زمان ظهور حضرت مهدي( ميتوان يافت؟ در ميان مأكدين ومنتظرين؟انسان مشتاق گاهي به دنبال حقيقتي مي گردد، ولي هنگامي كه به آن رسيد،و آن را مخالف منافع شخصي خويش ديد، بر اثر هوي پرستي به آن پشت مي كند، و گاه حتي به مخالفت به آن نيز برمي خيزد. وضعيّت قوم يهود در برخورد با حقانيّت رسول مكرم اسلام( و دين او، چنين بود. قرآن در اين باره مي فرمايد : بئسَما اشْتَرَوا به اَنفُسَهُمْ اَنْ يَكُفُرُوا بما اَنزل اللهُ بَغْياً اَنْ يُنَزِّلَّ اللهُ مِنْ فَضْله عَلي مَنْ يشاءُ مِنْ عباده، فباؤُ بغَضَبٍ عَلي غَضَبٍ و للكافرينِ عذابٌ مُهينٌ (1) يعني (آنها (قوم يهود) در مقابل بديهايي خود را فروختند، ناروا به آياتي كه خدا فرستاده بود، كافر شدند، و معترض بودند كه چرا خداوند به فضل خويش، بر هر كس از بندگان خود كه بخواهد، آيات خود را نازل مي كند، لذا خشم خداوند يكي پس از ديگري آنها را فرو گرفت، و براي كافران مجازاتي خوار كننده است.) طبق اين آيه شريفه، قوم يهود انتظار داشتند پيامبر موعود از بنياسرائيل و از ميان خود آنان باشد، و از نزول قرآن بر ديگري ناراحت بودند. لذا زماني كه دريافتند پيامبر( از بني اسرائيل نيست، و نيز ترس از اينكه مبادا منافع شخصيشان به خطر افتد، به او كافر شدند. و پشت كردند، و حتي به مقابلة به او برخاستند.

در جايي ديگر قرآن در اين باره مي فرمايد : هنگامي كه به آنها گفته شود به آنچه خداوند نازل فرموده ايمان آوريد، مي گويند به چيزي ايمان مي آوريم كه بر خود ما نازل شده باشد، و به غير آن كافر مي شوند. (2) و اين نشان از تعصّبات نژادي قوم يهود دارد، كه در همه حال به منافع قومي و نژادي خود مي انديشند. قوم يهود گرچه به ظاهر در انتظار پيامبر موعود حضرت محمد( بودند، ولي از درون نيز گرفتار نوعي خودخواهي و خودپرستي بودند، كه مانع ايمان و اعتقاد همه جانبه آنها به او مي گشت. و سرانجام همين خودپرستي و خودخواهي، آنان را به ورطة ضلالت و هلاكت افكند.

به اعتراف قرآن كريم، قوم يهود آنچنان به مال اندوزي و قبضة دنيا و انحصار طلبي تامّ و تمام علاقه مند و حريصند، كه هر يك از آنان دوست دارد هزار سال عمر كند.(3) و حتي مي فرمايد اينان از اين جهت از مشركين كه طبعاً مي بايست در جمع آوري اموالاز همه حريصتر باشند و در راه بدست آوردن آن از هر راهي باكي نداشته باشند، حريصترند. به فرموده قرآن كريم، آنچه عدم اينان اكثريت يهوديان را به پيامبر اسلام( سبب گشت، علاوه بر خودخواهي و خودپرستي و لجاجت در برابر حكم و فرمان پروردگار، حرص و ولع زائدالوصف آنها به امور مادي و منافع شخصي بود.

اينكه آيا ممكن است عملكرد يهوديان در قبال پيامبر( ، در مورد منتظرين امام عصر، حضرت بقيةا...،نيز مصداق پيدا كند يا خير،ابتدا بايد به توصيف ويژگيها و خصوصيات منتظرين حضرت حجة پرداخت، تا ابهام برطرف گردد.

طبق روايات اسلامي، منتظران حقيقي آن حضرت كساني هستند كه علاوه بر موحّد بودن، به غيب و امدادهاي غيبي ايمان و اعتقاد دارند. در اصول اعتقادي نيز ايمانشان توأم با يقين است، و از هرگونه تقليد كوركورانه و ناآگاهانه پرهيز مي كنند، و در برابر همة فريبها و نيرنگها پايدار و مقاومند. و اسير هوي و هوسهاي نفساني نمي گردند، و از هرگونه دنياپرستي و زراندوزي كه ديانت آنها را خدشه دار كند، و نيز هر نوع سستي و تنبلي بدورند، و در همه حال رضايت پروردگار را مي جويند، اخلاصِ در عمل در اعماق جانشان ريشه زده.

موضوع ايمان و صبر و پايداري در عصر غيبت، طبق رويات، از خصوصيات بارز و در غين حال بسيار مشكل و دشوار منتظران حضرت مهدي( مي باشد. آنگونه كه پيامبر ( مي فرمايد : و پيش روي شما دوران صبر و پايداري است، صبر در اين زمانه همچون گرفتن پاره هاي آتش در مشت است، آن كس كه در اين زمانه عمل كند و بكوشد، پاداش پنجاه نفر از شما را دارد. اصحاب گفتند : اي رسول خدا، ما با تو در بدر و احد و حنين بوده ايم، و قرآن بين ما نازل شده است! فرمود : اگر شما آنچه را كه آنان متحمّل مي شوند، بخواهيد تحمّل كنيد، نمي توانيد چون آنان پايدار و بردبار باشيد.(4) منتظري كه چنين ويژگي داشته باشد، و از هر نوع نفاق و دورويي و خيانت و لجاجت بدور باشد، و روح و جانش مملو از عشق به پروردگار عالم و مطيع اوامر او باشد، مسلّم اگر ظهور امام عصر( را درك كند، به آن امام عزيز پشت نمي كند، و يا در برابر او شمشير نمي كشد، بلكه همراه و همگام و متحد با او، به ستيز باظلم و ستم برخواهد خواست. اما كساني كه به زبان ادعاي دوستي و انتظار مي كنند، و همچون يهود صدر اسلام، از درون گرفتار حبّ و بُغضهاي نفساني باشند، ولو اينكه مسلمانند، با ظهور امام(، آنان نيز منافع خود را در خطر خواهند ديد، و ممكن است همان عملي را در پيش گيرند، كه اكثريّت يهود در قبال پيامبر( انجام دادند.

در اين باره بجاست كه به كلام حضرت بقيةا... اشاره كنيم، مي فرمايند : هر يك از شما بايد كاري انجام دهد، كه او را به ما نزديك مي كند، و مورد محبت و دوستي ما قرار مي دهد، و از هر كاري كه ناخوشايند ما است، و خشم ما را برميانگيزد، دوري كند، زيرا امر ما به صورت ناگهاني خواهد رسيد. (5)ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

منابع و مآخذ :

سوره مباركة بقره/آيه90

1. سوره مباركة بقره/آيه91

2. سوره مباركة بقره/آيه96

3. تاريخ غيبت كبري، سيد محمد صدر، 467

همان، مربوط به نامة حضرت بقية ا... ، كه به شيخ مفيد مرقوم فرمودند.

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.